Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Mitmekesisus Boschis

Mitmekesisus Boschis

Ettevõtte kultuur ja mitmekülgsed töötajad

Rahvusvaheliseks muutumine, sotsiaalsed võrgustikud, individualiseerimine, demograafilised muutused … need sotsiaalsed ümberkujundused mõjutavad ka töötamist. Erinevad ideed, kogemused, nagu ka juhtpositsioon ja tööstiilid, on alati olnud osa Boschi identiteedist.

Mitmekesisus on hädavalik loomingulisuseks ja uudseteks ideedeks. Just sellepärast on mitmekesisuse haldamine kesksel kohal Boschi äriedus ja meie ettevõtte strateegia peamine osa.

Meie mitmekesisuse mõõtmed

Ettevõtte kultuur, mis tunnustab ja väärtustab mitmekesisust, on üks meie alustugedest – mõtleme alati individuaalse pädevuse tasandil. Keskendume mitmekesisuse neljale mõõtmele, milleks on sugu, põlvkond, rahvusvahelisus ja töökultuur, milles meie töötajad saaksid olla autentsed oma isiklike karjääriplaanide, elustiili ja eraeluliste eesmärkidega.

Sugu: võrdsed võimalused kõigile

Sugu: võrdsed võimalused kõigile

Boschis on soost olenemata kõigil ühesugused võimalused ja see kehtib ka juhtivate ametikohtade puhul. Meie võrdsete võimaluste poliitikat toetavad sellised projektid ja võrgustikud nagu „women@bosch” ja „Forum FiT – Naised tehnoloogias” ning meie võrdse palga põhimõte.

Meie eesmärk 2020. aastaks: täita naistega 20% kõikidest juhtivatest ametikohtadest kogu maailmas.

Põlvkonnad: vanus ei ole küsimus

Põlvkonnad: vanus ei ole küsimus

Pädevus ei sõltu vanusest. Oluline on praktiliste kogemuste ja värskete ideede sümbioos. Meie eesmärk on luua töökeskkond, kus saaksid koos töötada kuni neli põlvkonda.

Soodustame teadmiste üleandmist ja oleme avatud erinevate põlvkondade vajadustele. Seeläbi oleme pühendunud elukestvale õppimisele ja aktiivsele tervishoiule.

 
Rahvusvahelisus: üks maailm paljude erinevate tahkudega

Rahvusvahelisus: üks maailm paljude erinevate tahkudega

Ülemaailmse tegutsejana aitab meie kultuuridevaheline mitmekesisus tagada, et pakume optimaalselt tooteid ja teenuseid kõikidele turgudele maailmas.

Pakume oma töötajatele kultuuridevahelisi kursusi, keelekursusi ja individuaalseid arenguprogramme. Soodustame aktiivselt vastastikust tunnustamist ja väärtustamist Boschis töötavate erinevate inimeste vahel, näiteks läbi võrgustike, foorumite ja erinevate ürituste.

Selline rahvusvahelisus muudab meid ainulaadseks ja tugevaks.

Töökultuur: hea tasakaal töö- ja eraelu vahel

Töökultuur: hea tasakaal töö- ja eraelu vahel

Boschi eesmärk on muutuda paindlikumaks ja juurutada töökultuuri, kus väärtustatakse rohkem tulemusi kui kohalolekut. Parimaks näiteks on meie grupisisene projekt MORE, mis võimaldab juhtivtöötajatel töötada paindlikult kodust või osalise tööajaga. Sel moel omandavad nad kogemusi väljaspool oma tavalist kohalolekut töökohal.

Ootame inimesi, kes mõtlevad väljaspool raame ja kasutavad Boschi mitmekesisuse kõiki võimalusi.