Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

Bosch kasvatas müügikäivet kõigis ärisektorites ja piirkondades

 
 
 

Kontaktisikud


Mrs.
Marina Blomniece
Communication
Mukusalas str. 101
LV-1004 Riga
Latvia
Telefon
+371 67802080

 

19.05.2017 | | Ettevõtte uudised

  • 2017. aasta esimese kvartali müük kasvas 12%
  • Plaanitav müügikasv 2017. aastal jääb 3 ja 5% vahele
  • 2016. aasta müügikäive: 73,1 miljardit eurot
  • EBIT põhitegevusest 2016: 4,3 miljardit eurot
  • Teadus- ja arendustegevuse kulud: 7,0 miljardit eurot

Bosch Groupi uus majandusaasta on alanud hästi. Tehnoloogia ja teenuste pakkuja käive kasvas esimeses kvartalis 12%, pärast vahetuskurssidega kohandamist 11%. 2017. aasta kolme esimese kuuga tõusid kõik ärisektorid ja regioonid, mõned neist märkimisväärselt. Arvesse võttes tagasihoidlikke majanduse väljavaateid ja geopoliitilist ebakindlust on sel aastal Boschi eesmärk kolme kuni viie protsendiline käibekasv. Vaatamata kõigile suurtele investeeringutele, mida tehakse ettevõtte tuleviku turvamiseks, on tulemused paranemas. "Tänane äriedu annab meile suurema vabaduse homse maailma kujundamisel," ütles dr Volkmar Denner, Boschi juhatuse esimees, iga-aastasel pressikonverentsil Boschi teaduslinnakus Renningenis. "Viia edasi meie olemasolevat äri, avada uusi ärivaldkondi, hõivata tehnoloogiline juhtpositsioon – see on meie muutumisprotsessi strateegia." Selle muutuse tulipunktis on mobiilse valdkonna ja IoT ühenduvus.

2016. majandusaasta: alginvesteeringud rekordtasemel

2016. aastal suurenes Bosch Groupi käive 73,1 miljardi euroni. See tähendab 3,6% kasvu, pärast vahetuskursside muutumise mõju arvestamist on kasv isegi 5,5%. Vahetuskursside negatiivne mõju ulatus mullu 1,3 miljardi euroni. Intressi- ja maksueelne kasum majandustegevusest (EBIT majandustegevusest) oli 4,3 miljardit eurot ja EBITi marginaal majandustegevusest 5,8%. 2016. aasta tulemustes peegelduvad suured alginvesteeringud ettevõtte tuleviku turvamiseks. Mullu suurendas Bosch oma teadus- ja arendustegevuse kulusid veidi alla 10%, 7 miljardi euroni.

Uued ideed mobiilsuse alal: nullheitmed, nullstress, null õnnetust

Mobiilsuse valdkond on suurte muutuste künnisel. "Bosch muudab võimalikuks uut moodi mobiilsuse, sellise, mis ei tekita heitmeid, stressi ega põhjusta õnnetusi. Asi pole enam lihtsalt paremate autode tegemises. Me peame liikluse uuesti leiutama," ütles Denner. Ta lisas, et õhukvaliteedi parandamine linnades, kus 2050. aastaks elab 70% maailma rahvastikust, on ülesanne, mille peavad üheskoos käsile võtma tööstus, poliitikud ja ühiskond. Viidates praegusele vaidlusele diiselsõidukite liikumiskeelu üle rõhutas Boschi juht, et nii parema õhukvaliteedi eesmärgid kui poliitilised valikud peavad olema tehnoloogia-neutraalsed. "Meie inseneride loovust ei tohi poliitikud piirata ühe konkreetse tehnoloogiaga," sõnas Denner. Boschi juhataja usub, et sisepõlemismootori edasises täiustamises peitub hiiglaslik potentsiaal. RDE (tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitmete) mõõtmise protseduur, mis jõustub 2017. aasta sügisel, aitab sõidukite lämmastikoksiidi heitmeid veelgi vähendada. Bosch töötab hetkel umbes 300 RDE arendusprojekti kallal. Bensiinimootoriga sõidukite alal on ettevõte kaua aega toetanud kübemefiltrite laialdast kasutamist. Lisaks sellele saab aidata õhukvaliteeti parandada ka ühenduvuse rakendamisel transpordis. Suur-Stuttgarti piirkonnas on Bosch arendanud mitmeliigilise transpordiassistendi. Alates 2018. aastast kasutatakse seeriatootmises olevates sõidukites Boschi arendatud kogukonnapõhist parkimisteenust.

Liikluse elektrifitseerimine: elektri ja kütuse kombinatsioon

Bosch teeb suuri jõupingutusi ka elektriajamite edasiarendamiseks. Uus elektritranspordi üksus koondab ühte kõik ettevõtte sellesuunalised tegevused. Lisaks sisepõlemismootorite täiustamisse investeeritud miljarditele paigutab ettevõte igal aastal umbes 400 miljonit eurot elektritranspordi alase läbimurde saavutamisse. Suurem osa sellest läheb akude teadus- ja arendustegevusse. Bosch uurib nii tänapäevaseid kui ka tuleviku aku-elemendi tehnoloogiaid. Ettevõte on võitnud juba enam kui 30 elektritranspordiga seotud tellimust. 2016. aastal saadi ainuüksi Hiinas, maailma suurimal elektritranspordi turul veel 11 tellimust. 2018. aasta algusest saadik pakub Boschi uus jõuseadmelahenduste divisjon oma 88 000 töötajaga kõiki jõuseadmetehnoloogiaid ühest allikast.

Juhiabisüsteemidega miljard eurot käivet

Kui asi puudutab automaatset juhtimist, saab Bosch osutada tehnoloogilistele edusammudele ja äriedule. Juhiabisüsteemidega tekitas ettevõte 2016. aastal esmakordselt enam kui miljardi euro eest käivet ning võitis tellimusi 3,5 miljardi euro eest. Ühtekokku kavatseb Bosch kasvada 2017. aastal juhiabisüsteemide alal turust kiiremini – selle turu kasvuks ennustatakse aga 30%. Automaatse juhtimise alal töötab praegu umbes 3000 Boschi inseneri, eelmise aastaga võrreldes 500 enam. Koos Daimleriga töötab Bosch selle nimel, et tuua täisautomaatsed juhita sõidukid linnatänavatele. Eesmärk on täiesti autonoomselt sõitvate autode jõudmine linnatänavatele järgmise kümnendi alguseks. Üheks võtmekomponendiks on selle puhul Bosch AI pardaarvuti. Selle tehisintellekt teeb sellest isesõitva auto aju. Enne kümnendi lõppu on ettevõttel valmis radarisignaalide põhjal loodud ülitäpne digitaalkaart. Selline kaart on automaatse juhtimise üks olulisim nõue. Luues partnersuhteid Vodafone'i, Telekomi, Huawei ja Nokiaga töötab Bosch selle nimel, et luua automaatse ja ühendatud liikluse tarbeks taristu. Näiteks tehakse katseid töökindla sõidukitevahelise traadita side leidmiseks.

Ühendatud liikuvuse turg kasvab

Sel aastal tuleb välja Bosch Automotive Cloud Suite, uus platvorm liikuvusteenuste jaoks nagu vastassuunavööndis liikuva sõiduki hoiatus, ennustav diagnostika, ühendatud parkimine ja isiklik assistent. "Bosch Automotive Cloud Suite on oluline tehnoloogiline element ühendatud sõidukitega seotud teenuste jaoks. Hakkame seda kasutama, et ühendada juhte, autosid, autotootjaid ja teiste liikuvusteenuste pakkujaid," rääkis Denner. Bosch Automotive Cloud Suite ühendab ettevõtte kogemused autotööstuse ja IT alal. PwC ennustab, et ühendatud liikuvuse turg kasvab kuni 2022. aastani tempoga ligi 25% aastas, Gartner aga prognoosib, et 2020. aastaks sõidab teedel 250 miljonit ühendatud sõidukit.

Uus nägemus tehnoloogiast: arukas ja emotsionaalne

2020. aastaks eeldab Bosch ka asjade interneti IoT turu globaalse mahu 35% aastast kasvu 250 miljardi dollarini. 2016. aastal müüs ettevõte juba 27 miljonit veebivõimelist toodet. 2020. aastaks on ühendusvõimalused olemas selle kõigil uutel elektroonikatoodetel. Ning tulevikus pakutakse kõigi toodetega koos ka teenuseid. Võtmesõnaks on siin tehisintellekt (AI). Kümne aasta pärast arendatakse, toodetakse või varustatakse pea kõik Boschi tooted tehisintellektiga. Järgmise viie aasta jooksul investeerib Bosch oma tehisintellekti keskusesse 300 miljonit eurot. Saksa Baden-Württembergi liidumaal aitab Bosch luua "Küberorgu". See poliitikute, äriinimeste ja teadlaste liit peab hoogu andma AI alastele uuringutele. Koos Amsterdami ülikooliga käitab Bosch Delta Labi, süvaõppe uurimislaborit. Boschi CEO Denner: "Tehisintellekt muudab ühenduvuse personaalseks, millekski, mida saab tajuda emotsionaalsel tasandil. Digitaalsed abilised muutuvad üha targemaks ja vabastavad kasutajaid igapäevatöödest." Tractica ennustab, et digitaalseid abilisi kasutavate inimeste arv kolmekordistub järgmise kümnendi alguseks ja ületab 1,5 miljardit.

2016. äriaasta piirkonniti

Euroopas oli Bosch Groupi käive 2016. aastal 38,6 miljardit eurot. Aasta lõikes kasvas tulu 3,4%, pärast vahetuskursside muutumise mõju arvestamist 4,8%. 2016. aastal oli see mõju ebatavaliselt suur, peamiselt naela odavnemisest tingituna. Pärast väga tugevat eelmist aastat kahanes Bosch Groupi käive Põhja-Ameerikas mullu 2,2% 12,3 miljardi euroni, valuutakursside muutusi arvestades 1,8%. Pärast aastaid Bosch Groupi müügikäibe langust Lõuna-Ameerikas näitasid vahetuskursiga täpsustatud müüginäitajad 2,4% tõusu. Nominaalne käive langes 5,0% 1,4 miljardi euroni. Aasia Vaikse ookeani piirkonnas saavutas Bosch tugeva 8,3% käibekasvu 20,8 miljardi euroni (vahetuskursiga täpsustatuna 12%). Aasia Vaikse ookeani piirkonnast pärineb nüüd ligi 30% Boschi käibest.

2016. äriaasta ärisektori kaupa

Ettevõtte neljast ärisektorist kasvas 2016. aastal kõige enam liikuvuslahenduste sektor. Käive kasvas 5,5% (pärast vahetuskursside muutumise mõju arvestamist 6,9%) 4,3 miljardi euroni. Sektori tegevusmarginaal oli 6,0%. Tööstustehnoloogia ärisektori ja eriti Ajami- ja juhtimistehnoloogia divisjoni jaoks oli 2016. aasta turukeskkond endiselt raske. Käive langes 5,2% (pärast vahetuskursside muutumise mõju arvestamist 4,2%) 6,3 miljardi euroni. Suure käigukastide üksuse müügist tulenevaid konsolideerimismõjusid arvesse võttes langes käive vaid 1,5%. Julgustav on see, et ärisektor jõudis taas kasumisse. Vahetuskursside negatiivne mõju oli eriti tuntav tarbekaupade ärisektori avaldatud käibenumbrites. Pärast nende mõju arvestamist kasvas ärisektori müük 5,7%. Nominaalne käibekasv oli 2,6% 17,6 miljardi euroni. Ärisektori marginaal kasvas ühe protsendipunkti võrra 8,2%-ni. Energeetika ja ehitustehnoloogia ärisektor saavutas 2016. aasta käibeks 5,2 miljardit eurot. Siingi mõjutasid vahetuskursid müüki negatiivselt. Pärast nende mõju arvestamist kasvas käive 4,5%. Nominaalne näitaja oli 1,7%. Ärisektori marginaal jõudis 2016. aastal 4,3%-ni.

Töötajate arv: suur vajadus IT ja tarkvaraga seotud inimeste järgi

2016. aasta 31. detsembri seisuga annab Bosch Group tööd umbes 390 000 inimesele kogu maailmas. Töötajate arv kasvas mullu 14 500 võrra. Piirkonniti on tööjõu struktuur jäänud suuresti muutumatuks. Saksamaal kasvas töötajate arv 2000 võrra 134 000-ni. Suurema osa ülejäänud töötajaskonna kasvust langes Aasia ja Põhja-Ameerika arvele. Ettevõttel on endiselt suur personalivajadus spetsialistide ja juhtide osas, eriti tarkvara ja IT valdkondades. Juba praegu on Boschi palgal enam kui 20 000 tarkvarainseneri, ainuüksi asjade interneti kallal töötab neid ligi 4000.

Bosch Group on üks juhtivaid globaalseid tehnoloogia ja teenuste pakkujaid. See annab tööd umbes 400 500 inimesele kogu maailmas (seisuga 31. detsember 2017). 2017. aastal oli ettevõtte käive 78 miljardit eurot. Selle tegevus on jaotatud nelja ärisektori vahel: Mobiilsed lahendused, Tööstustehnoloogia, Tarbekaubad ning Energeetika ja ehitustehnoloogia. IoT valdkonna liidrina pakub Bosch innovaatilisi lahendusi nutikodudele, nutilinnadele, ühendatud mobiilsuse ja ühendatud tööstuse tarvis. See kasutab oma kogemusi anduritehnoloogia, tarkvara ja teenuste alal, samuti omaenda IoT-pilve, et pakkuda oma klientidele ühendatud, domeeniüleseid lahendusi ühest allikast. Bosch Groupi strateegiline eesmärk on pakkuda innovaatilisi lahendusi ühendatud elu tarbeks. Bosch parandab elukvaliteeti kogu maailmas selliste toodete ja teenustega, mis on innovaatilised ja entusiasmi tekitavad. Lühidalt, Bosch loob tehnoloogiat, mis on "Leiutatud elamiseks." Bosch Groupi kuuluvad Robert Bosch GmbH ja selle ligikaudu 440 tütarettevõtet ning regionaalset ettevõtet umbes 60 riigis. Koos müügi- ja teeninduspartneritega katab Boschi globaalne tootmis- ja müügivõrgustik peaaegu kõiki maailma riike. Ettevõtte tulevase kasvu aluseks on selle innovaatiline tugevus. Boschi 125 asukohas üle kogu maailma töötab teadus- ja arendustegevuse alal 62 500 inimest.

Ettevõte loodi Stuttgardis 1886. aastal Robert Boschi (1861-1942) poolt kui „Peenmehhaanika ja elektritööde töökoda“. Robert Bosch GmbH eriline omandistruktuur tagab Bosch Groupi ettevõtlusvabaduse, mis võimaldab ettevõttel teha pikaajalisi plaane ning teha tuleviku kindlustamiseks märkimisväärseid investeeringuid. Üheksakümmend kaks protsenti Robert Bosch GmbH aktsiakapitalist kuulub heategevusorganisatsioonile Robert Bosch Stiftung GmbH. Hääleenamus kuulub tööstustrustile Robert Bosch Industrietreuhand KG. Ettevõtte omanikufunktsioone täidab trust. Ülejäänud aktsiad on Boschi perekonna ja Robert Bosch GmbH omanduses.

Lisateavet saab aadressil:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse