Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Õiguskuulekus

Õiguskuulekus

Õiguskuulekuse kontaktisik


Robert Bosch Baltics

Õiguskuulekuse eest vastutav ametnik

Mukusalas iela 101, Riga

LV-1004, Latvia

Juriidiliste nõuete järgimine

Osana Boschi põhiväärtusest „Usaldusväärsus, usutavus ja legaalsus“ toetame tingimusteta õiguskuulekust. Selle põhimõtte tähtsuse rõhutamiseks oleme oma „Äritegevuse koodeksis“ kokku võtnud kõigi olulisemate seaduste ja firma sisereeglite põhipunktid. Koodeks selgitab, miks see põhimõte on meile nii oluline ja annab meie töötajatele suunised nende igapäevatööks. Me eeldame, et nad järgivad tingimusteta kõiki asjakohaseid seaduste ja sisereeglite, sh ka 2004. aastal vastu võetud „Sotsiaalse vastutuse põhimõtted Boschis“ nõudeid. Samuti rõhutame seaduslikkuse põhimõtet, olles 1995. aastast alates Transparency Internationali liikmed.

Lähem uurimine

Äritegevuse koodeksi toetamiseks laiendab Bosch praegu oma globaalset õiguskuulekusorganisatsiooni, luues õiguskuulekuse komitee ja määrates regioonidesse õiguskuulekuse eest vastutavad ametnikud. See tugevdab ka meie praegusi ennetus- ja kontrollitoiminguid, sh kahekordse kontrolli põhimõtet, ametite rotatsiooni tundlikes valdkondades, tegevus- ja jälgimissüsteemide ranget eraldatust ja regulaarseid auditeid. Lisaks teavitame töötajaid kogu maailmas ja viime sisse kohustusliku teabe- ja koolitusprogrammi. Uut õiguskuulekussüsteemi täiendavad teavitustelefonid ja e-posti aadressid õiguskuulekusprobleemidest teavitamiseks, samuti auditid, mida viiakse läbi eri asukohtades ja tarnijate juures.