Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Põhiväärtused

Põhiväärtused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugege meie missiooni deklaratsiooni

Meie väärtused – mis on meie töö aluseks

Bosch on alati olnud väärtuspõhine ettevõte. Paljud meie põhiväärtused ulatuvad tagasi kuni asutaja Robert Boschini, teised on muutunud või tekkinud aastakümnete vältel. Need väärtused peegeldavad viisi, kuidas me oma ettevõtet juhime: meie professionaalset eetikat suhtlemisel oma äripartnerite, investorite, töötajate ja ühiskonnaga.

 

Tulevik ja tulemustele keskendumine

Meie tegevused on orienteeritud tulemusele. Lisaks tuleviku kindlustamisele võimaldab see luua tugeva põhja ettevõtte ja asutaja sotsiaalsete initsiatiivide läbiviimiseks.

Vastutus ja jätkusuutlikkus

Me tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides, arvestades oma tegevuste sotsiaalse ja ökoloogilise mõjuga.

 
 

Algatus ja sihikindlus

Me tegutseme iseenda algatusel, võtame oma tegevusest tuleneva vastutuse ning ilmutame oma eesmärkide poole püüdlemisel sihikindlust.

Avatus ja usaldus

Me teavitame olulistest arengutest ettevõttes õigeaegselt ja avatult. See on kõige parem alus usaldusele põhinevale suhtele.

 
 

Õiglus

Me oleme õiglased oma kolleegide ja äripartneritega ning usume, et õiglus on meie ühise edu nurgakivi.

Usaldusväärsus, usutavus ja seaduslikkus

Me lubame ainult seda, mida suudame täita, peame kokkuleppeid siduvaks ning austame ja järgime seadusi kõigis oma äritehingutes.

 
 

Mitmekesisus

Me hindame ja pooldame rikastavat mitmekesisust ja peame seda lahutamatuks osaks edu saavutamisel.