Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

Bosch on koostöös rahvusvaheliste uuringupartneritega välja töötamas uut modulaarset tootmissüsteemi

 
 
 

Kontaktisikud


Mrs.
Marina Blomniece
Communication
Mukusalas str. 101
LV-1004 Riga
Latvia
Telefon
+371 67802080

 

14.12.2016 | Bosch Group | Ettevõtte uudised

Mitmekülgne tootmine

  • Mitmekülgsed ja ühendatud seadmed võimaldavad rohkem kohandatud tootmist
  • Isehäälestuvate tootmismoodulite abil on tootmisliinides muudatuste tegemine varasemast lihtsam
  • Eesmärk on vähendada tootmise alustamiseks kuluvat aega ning suurendada kasumlikkust

uuenduslikku tootmiskontseptsiooni. Projekti ReCaM üheksa partneri eesmärk on luua ülimalt mitmekülgne tootmissüsteem. Vajadus sellise süsteemi järele tuleneb nüüdisaegse tööstuse aina lühenevatest tootmisaegadest. Lisaks on üha suurem nõudlus kohandatud toodete järele, mis omakorda suurendab vajaminevate variantide arvu. Projekti partnerid on seadnud endale kõrged eesmärgid: „Me soovime tootmist muuta efektiivsemaks ja kasumlikumaks. Eesmärk on vähendada töötava süsteemi ülesseadmiseks kuluvat aega 30% võrra,“ selgitab projektijuht Sebastian Schröck, kes töötab Boschis uuringute ja arenenud inseneriteaduste alal. Schröck, kes on omandanud mehaanika alal doktorikraadi, alustas koos partneritega projektiga tööd 2015. aasta novembris ning jätkab sellega 2018. aasta oktoobrini. Tulevikus peaksid eraldiseisvad moodulid täitma tootmisliinis erinevaid ülesandeid – näiteks pressimist, puurimist või monteerimist. Iga moodul sisaldab ülesande jaoks vajalikke vahendeid ja ka võimet end seadistada ning tootmisprotsesse kõrvalasuvate moodulitega koordineerida. Tootmismooduleid kokku pannes saab luua kohandatud ja mitmekülgse tootmissüsteemi.

Isehäälestuvad tootmismoodulid targale tehasele

Üldiselt kavandatakse tootmisliine jätkuvalt vaid ühte toodet ning ühte tootepartii suurust silmas pidades. Samas on tooted üha rohkem kohandatud ning tootepartiide suurus muutub aina sagedamini, kuni selleni, et partiis on ainult üks toode. Seetõttu tuleb tootmisliine järjest tihemini kohandada, mis omakorda nõuab aega, suurendab vigade esinemise riski ning põhjustab tootmise katkestamist. Uurimisprojekt näeb isehäälestuvate tootmismoodulite näol olukorrale lahendust. Selle idee on sarnane sellele, kuidas arvutid suudavad isehäälestuvate rakenduste abil iseseisvalt ära tunda klaviatuure või printereid. Tootmise kohandamiseks tuleb töölistel lihtsalt mooduleid juurde lisada või neid vastavalt vajadusele eemaldada.

Tootmissüsteemide proovilepanek

Projekti ReCaM meeskonna eesmärk on tõestada, et taolised ühendatud ja kohandatavad tootmissüsteemid on tõepoolest toimivad ning tõestavad end ka praktilises rakenduses. Et seda teha, koondavad uuringukonsortsiumi kõik üheksa partnerit oma eri valdkondade ekspertteadmised, et nende abil koos lahendus leida: ülikoolide instituudid arendavad välja standardeid, mehaanikainsenerid ehitavad mooduleid ning tootmisfirmad, nagu Bosch, testivad kontseptsiooni töötamist praktikas.

Projekti ReCaM rahastab Euroopa Liit ligikaudu 5,3 miljoni euroga teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames (toetusleping nr 680759). Projekti ReCaM täisnimetus on „paindlike tootmissüsteemide kiire rekonfigureerimine võimekuspõhise kohandamise, iseseadistuse ning integreeritud tootmise planeerimise vahendite kaudu“ (rapid reconfiguration of flexible production systems through capability-based adaptation, auto-configuration and integrated tools for production planning). Targa tehase idee arendamise eesmärk on anda Euroopale eelis globaalsete konkurentide ees.

Taustteave internetis:

Bosch Group on üks juhtivaid globaalseid tehnoloogia ja teenuste pakkujaid. See annab tööd umbes 400 500 inimesele kogu maailmas (seisuga 31. detsember 2017). 2017. aastal oli ettevõtte käive 78 miljardit eurot. Selle tegevus on jaotatud nelja ärisektori vahel: Mobiilsed lahendused, Tööstustehnoloogia, Tarbekaubad ning Energeetika ja ehitustehnoloogia. IoT valdkonna liidrina pakub Bosch innovaatilisi lahendusi nutikodudele, nutilinnadele, ühendatud mobiilsuse ja ühendatud tööstuse tarvis. See kasutab oma kogemusi anduritehnoloogia, tarkvara ja teenuste alal, samuti omaenda IoT-pilve, et pakkuda oma klientidele ühendatud, domeeniüleseid lahendusi ühest allikast. Bosch Groupi strateegiline eesmärk on pakkuda innovaatilisi lahendusi ühendatud elu tarbeks. Bosch parandab elukvaliteeti kogu maailmas selliste toodete ja teenustega, mis on innovaatilised ja entusiasmi tekitavad. Lühidalt, Bosch loob tehnoloogiat, mis on "Leiutatud elamiseks." Bosch Groupi kuuluvad Robert Bosch GmbH ja selle ligikaudu 440 tütarettevõtet ning regionaalset ettevõtet umbes 60 riigis. Koos müügi- ja teeninduspartneritega katab Boschi globaalne tootmis- ja müügivõrgustik peaaegu kõiki maailma riike. Ettevõtte tulevase kasvu aluseks on selle innovaatiline tugevus. Boschi 125 asukohas üle kogu maailma töötab teadus- ja arendustegevuse alal 62 500 inimest.

Ettevõte loodi Stuttgardis 1886. aastal Robert Boschi (1861-1942) poolt kui „Peenmehhaanika ja elektritööde töökoda“. Robert Bosch GmbH eriline omandistruktuur tagab Bosch Groupi ettevõtlusvabaduse, mis võimaldab ettevõttel teha pikaajalisi plaane ning teha tuleviku kindlustamiseks märkimisväärseid investeeringuid. Üheksakümmend kaks protsenti Robert Bosch GmbH aktsiakapitalist kuulub heategevusorganisatsioonile Robert Bosch Stiftung GmbH. Hääleenamus kuulub tööstustrustile Robert Bosch Industrietreuhand KG. Ettevõtte omanikufunktsioone täidab trust. Ülejäänud aktsiad on Boschi perekonna ja Robert Bosch GmbH omanduses.

Lisateavet saab aadressil:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse