Otse põhisisu juurde
Bosch Eestis

Privaatsuspoliitika

Robert Bosch OÜ andmekaitsepõhimõtted

Tere tulemast Robert Bosch OÜ (edaspidi „Bosch“ või „meie“) internetilehtedele ja mobiilirakendustesse (koos ka „veebipõhised pakkumised“). Täname, et näitate üles huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.

1. Bosch austab teie privaatsust

Teie privaatsuse kaitse kogu isikuandmete töötlemise ajal ning samuti kõigi äriandmete turvalisus on meie jaoks olulised probleemid ning me võtame neid arvesse kõigis oma äriprotsessides. Me töötleme isikuandmeid, mis kogutakse konfidentsiaalselt ja kooskõlas vastavate seadustega, kui te külastate meie veebipõhiseid pakkumisi.

Andmekaitse ja teabe turvalisus on osa meie ettevõtte põhimõtetest.

2. Vastutav töötleja

Bosch on teie isikuandmete vastutav töötleja, välja arvatud juhtudel, mis on välja toodud selles andmekaitseteates.

Meie kontaktandmed on järgmised:
Robert Bosch OÜ,
Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301, Estonia

E-post: rbee@lv.bosch.com
Telefoninumber: +372 6549561

3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

3.1. Töödeldavate andmete liigid

Teie isikuandmeid võime koguda mitmel viisil. Isikuandmeid, mida töötleme, annate meiega koostööd tehes ise (nt meie veebivorme täites, toodete ja teenuste teavet ning hinnapakkumisi vastu võttes ja teeninduskeskusi külastades). Samuti võime teie isikuandmeid koguda välistest, näiteks avalikult kättesaadavatest allikatest. Kogutavad isikuandmed kuuluvad näiteks järgmistesse andmekategooriatesse:

 • üldised isikuandmed, nagu nimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed ja käibemaksukohustuslase number;
 • kontaktandmed, nagu e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber. Äriklientide puhul võime koguda teavet teie ametinimetuse, esindatava ettevõtte kontaktandmete ja teie volituse (esindusõiguse) kohta;
 • kliendisuhetega seotud teave, näiteks kliendisuhtlus, kliendi kontaktteave, antud vastused ja tagasiside, meie teenuste kvaliteediga seotud uurimistöö, arveldus- ja krediiditeave;
 • maksejõuetuse hinnang ja teave võlakohustuste kohta (sh võlgnevuse algus- ja lõputähtpäev, kinnisvara aadressid ja muu teave, mida saame võla sissenõudmis- või krediidiinfoasutuselt) ning
 • lepingu täitmise käigus toiminud kirjavahetus või muud andmed.

3.2. Töötlemise põhimõtted

Isikuandmed on kogu teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, lepingulised põhiandmed, lepingu raamatupidamis- ja makseandmed, mis inimese isikut kajastavad. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) vaid siis, kui selleks on õiguslik alus, või kui te olete teabe töötlemiseks või kasutamiseks sellel eesmärgil loa andnud, nt registreerides.

3.3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemise põhieesmärk, et saaksime pakkuda teile meie teenuseid, täita või ette valmistada lepingut ning hallata kliendisuhteid teie kui eraisikuga või ettevõttega, keda te juhataja, töötaja või agendina või muul viisil esindate. Sel juhul põhineb isikuandmete töötlemine meie vahel sõlmitud lepingul või, kui leping on sõlmitud teie esindatava ettevõttega, meie õigustatud huvidel.

Meie volitatud teenusepakkujad ja me ise töötleme teie isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel.

3.3.1. · Selle veebipõhise pakkumise tegemine

Õiguslik alus: valdavalt meie õigustatud huvi teha otseturundust, kuni see toimub vastavalt andmekaitse- ja konkurentsiseadustele.

3.3.2. · Kasutajate päringutele vastamine kontaktvormi kaudu

Õiguslik alus: valdavalt õigustatud huvi teha otseturundust ning oma tooteid ja teenuseid arendada, kuni see toimub vastavalt andmekaitse- ja konkurentsiseadustele, arvestades lepingu täitmist ja nõusolekut.

3.3.3. · Rikete kindlakstegemine ja ohutuse tagamine

Õiguslik alus: meie õiguslike kohustuste tagamine andmekaitse valdkonnas ja valdavalt õigustatud huvi lahendada teenusekatkestused ja kaitsta meie pakkumisi.

3.3.4. · Enesereklaam ja muu reklaam, turu-uuringud ja kasutajateni jõudmise analüüs, mis on tehtud seadusega lubatud piirides või nõusoleku alusel

Õiguslik alus: nõusolek või valdavalt õigustatud huvi teha otseturundust, kuni see toimub vastavalt andmekaitse- ja konkurentsiseadustele. Me võime oma toodete ja teenuste värskendustest teada andmiseks e-kirju saata. Sel juhul põhineb teie isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil pakkuda teile asjakohast teavet Robert Boschi kohta ning meie tooteid ja teenuseid. Võite neist turundussõnumitest igal ajal loobuda. Kui kehtivad seadused nõuavad nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks turundussõnumite saatmise eesmärgil, töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul.

3.3.5.· Oma õiguste kaitsmine

Õiguslik alus: õigustatud huvi oma õiguste kaitsmiseks.

3.3.6.· Koolituste korraldamine (osalejate registreerimine ja koolitamine, tunnistuste andmine, koolitustegevuse turvalisuse korraldamine)

Eespool nimetatud tegevusteks saame ja töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-post, kontaktandmed ja muu teave, mis on vajalik koolitusel osalejate tuvastamiseks, registreerumisprotsessi korraldamiseks ning osalejate haldamiseks ja nende üle arve pidamiseks. Koolitustunnistuste registreerimiseks säilitame isikuandmeid teie nõusolekul.

3.3.7. · Garantii - ja garantiijärgsete teenuste pakkumine

Garantii- ja garantiijärgsete teenuste pakkumiseks saame ja töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-post, kontaktandmed, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, KMKR-number ja muu teave, mis on vajalik teenuste pakkumiseks. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks kooskõlas kehtivate seaduste ja nõuetega.

Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine, pakkudes veebiportaali Bosch PowerTools Service Center kaudu võimalust tellida meie toodete remonditeenuseid. Kasutame teie isikuandmeid, et anda teile juurdepääs meie portaalile Bosch PowerTools Service Center, et saaksite taotleda teenuseid internetis, teha meiega koostööd ja saada teenuse kohta teavet.

3.3.8. · Kasutajate taotlustele vastamine veebiportaali Bosch PowerTools Service Center kontaktivormi piires
Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine või õigustatud huvi toodete/teenuste täiustamisel.

3.3.9. · E-kaubanduse internetipakkumiste tegemine
Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine, pakkudes „Bosch Business Portal“ kaudu võimalust tellida meie tooteid. Kasutame teie isikuandmeid, et anda teile juurdepääs meie „Bosch Business Portal“, et saaksite Boschi tooteid internetis osta, teha meiega koostööd ja saada Boschi toodete kohta teavet. „Bosch Business Portal“ on mõeldud Robert Boschi äriklientidele, kes on ametlikult registreeritud ettevõtjad ja kasutavad Boschi tooteid oma äritegevuses.

3.3.10. · Kasutajate taotlustele vastamine „Bosch Business Portal“ kontaktivormi piires
Õiguslik alus: lepinguliste kohustuste täitmine või õigustatud huvi toodete/teenuste täiustamisel.

3.3.11. · E-kirjaga uudiskirja saatmine saaja nõusolekul
Õiguslik alus: nõusolek.

3.3.12. · Loteriid, sooduskampaaniad, võistlused
Õiguslik alus: kui me pakume teile võimalust osaleda loteriis, sooduskampaanias või võistlusel, siis kasutame teie andmeid oma toodete reklaamimiseks seadusega lubatud suurimas ulatuses või käesoleva punktiga lubatud ulatuses. Konkursside üksikasjad leiate vastavatest loteriides, sooduskampaaniates või võistlustel osalemise tingimustest.

3.4. Logifailid

Iga kord, kui internetti kasutate, annab teie veebilehitseja teavet, mida me säilitame nn logifailides. Säilitame logifaile seitse päeva teenuse häirete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt rünnakukatsete uurimiseks) ning pärast seda kustutame need. Logifaile, mida säilitatakse tõendina kasutamiseks, ei kustutata seni, kuni nendega seotud juhtum on lahendatud ja need võidakse teatud juhtudel edastada uurimisorganitele. Logifaile kasutatakse ka analüüsimiseks (IP-aadressita või täieliku IP-aadressita), vt moodulit „Operatsioonisüsteem ja teave kasutatud veebilehitseja, sh lisandmoodulite kohta“ (nt Adobe Flash Playerile); http olekukood (nt „päring õnnestus“ või „taotletud faili ei leitud“).

3.4.1. · „Enesereklaam ja muu reklaam, turu-uuringud ja kasutajateni jõudmise analüüs, mis on tehtud seadusega lubatud piirides või nõusoleku alusel.“

Logifailides säilitatakse järgmine teave:

 • lõppseadme IP-aadress (internetiaadress), millelt veebipõhisele pakkumisele pääseti;
 • veebilehe internetiaadress, millelt veebipõhisele pakkumisele pääseti (nn lähte- või viiteveebileht);
 • teenusepakkuja nimi, mille kaudu veebipõhisele pakkumisele pääseti;
 • saadud failide või teabe nimetus;
 • andmete saamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
 • ülekantud andmehulk;
 • teave operatsioonisüsteemi ja kasutatud veebilehitseja, sh lisandmoodulite kohta (nt Adobe Flash Playerile);
 • http olekukood (nt „päring õnnestus“ või „taotletud faili ei leitud“).

Juturobot

Selle veebipõhise pakkumise raames anname teile võimaluse meie tooteid ja teenuseid vestluse käigus tundma õppida. Vestlusaknas peetud vestlus salvestatakse. See kustutatakse peagi pärast vestlust, kui vestlus ei ole kasutajatoe või teenuse päringu osa. Kui on, liidetakse vestluse sisu teie kasutajakontoga ja see salvestatakse lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil.

3.5. Lapsed

See veebipõhine pakkumine ei ole mõeldud alla 13-aastastele.

3.6. Andmete edastamine

3.6.1. · Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Valdavalt edastatakse teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele vaid juhul, kui see on vajalik lepingulise kohustuse täitmiseks; kui meil endil või kolmandal isikul on õigustatud huvi andmete edastamiseks või kui te olete selleks nõusoleku andnud. Täpsemad andmed õigusliku aluse ja saajate või saajate kategooriate kohta leiate jaotisest „Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus” (vt punkt 3.3). Lisaks võidakse andmeid teistele vastutavatele töötlejatele edastada ka siis, kui seda nõuavad seadused või täidetav haldus- või kohtumäärus.

3.6.2. · Teenusepakkujad (üldine)

Kaasame väliseid teenusepakkujaid nt turundusteenuste, programmeerimise, andmesäilituse ja infotelefoniga seotud ülesannete täitmiseks. Need teenusepakkujad on valitud äärmise hoolega ja neid kontrollitakse regulaarselt, eriti seoses nende säilitatavate andmete hoolsa käitlemise ja kaitsmisega. Kõik teenusepakkujad on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust ja järgima seaduseid. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

3.6.3. · Andmete edastamine Euroopa majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole

Võime isikuandmeid edastada saajatele, kes asuvad väljaspool EMP-d, nn kolmandates riikides. Neil juhtudel teeme enne andmete edastamist kindlaks, et saajal on võimalik tagada piisaval tasemel andmekaitse või et teie olete andmete edastamisega nõus. Teil on õigus saada ülevaade kolmandates riikides asuvatest saajatest ja koopia täpsetest kokku lepitud sätetest, mille alusel tagatakse piisav andmekaitse tase. Selleks kasutage jaotises „Kontakt“ esitatud andmeid (vt nr 13).

3.7. Andmete säilitamise kestus; säilitustähtajad

Üldiselt säilitame teie andmeid nii kaua, kuni see on vajalik meie veebipõhiste pakkumiste või nendega seotud teenuste pakkumiseks või kuni meil on andmete säilitamise vastu õigustatud huvi (nt võib meie õigustatud huvi postiturunduse saatmiseks pärast lepinguliste kohustuste täitmist säilida). Muudel juhtudel kustutame teie andmed, välja arvatud andmed, mida on vaja õiguslike kohustuste täitmiseks (nt maksu- ja äriseadustest tulenevad säilitamiskohustused, mille alusel tuleb dokumente, nt lepinguid ja arveid, teatud aja jooksul säilitada).

4. Küpsiste kasutamine

Meie veebipõhisel teenusel võidakse kasutada küpsiseid ja jälgimismehhanisme. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse meie veebiteenuse kasutamisel teie seadmesse paigaldada. Jälgimine on võimalik eri tehnoloogiate abil. Täpsemalt töötleme teavet pikslitehnoloogia abil ja/või logifailide analüüsi käigus.

4.1. Kategooriad

Eristame küpsiseid, mis on vajalikud veebipõhise teenuse tehniliste lahenduste toimimiseks, ning küpsiseid ja jälgimismehhanisme, mis ei ole veebipõhise teenuse tehniliste lahenduste toimimiseks vajalikud. Üldjuhul on võimalik veebipõhist teenust kasutada ilma mistahes küpsisteta, millel ei ole tehnilisi eesmärke.

4.1.1.· Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all mõtleme küpsiseid, milleta ei saa tagada veebipõhise teenuse tehnilist toimimist. Nende hulka kuuluvad nt küpsised, mis tagavad video- või audiomaterjali salvestamisega selle sujuva esitamise. Sellised küpsised kustutatakse, kui te veebisaidilt lahkute.

4.1.2. · Küpsised ja jälgimismehhanismid, mis ei ole tehniliselt vajalikud

Kasutame turundusküpsiseid ja jälgimismehhanisme. Selliseid küpsiseid ja jälgimismehhanisme kasutatakse vaid juhul, kui te olete selleks meile igas konkreetses olukorras eelnevalt nõusoleku andnud. Nende hulka ei kuulu küpsis, mis salvestab teie privaatsussätted (valikuküpsis). See küpsis paigaldatakse õigustatud huvi alusel.

4.2. Üldsätted

Tänu turundusküpsiste ja jälgimismehhanismide kasutamisele saame meie ja meie partnerid kasutajakäitumise põhjal teile just teid huvitavaid pakkumisi näidata.

4.2.1. · Statistika

Statistiliste vahendite abil mõõdame näiteks seda, mitu korda te lehte vaadanud olete.

Konversioonide jälgimine:
meie partnerid konversioonide jälgimisel paigaldavad teie arvutisse küpsise (edaspidi „konversiooniküpsis“), kui jõuate meie veebisaidile selle partneri reklaami kaudu. Tavaliselt lõpetavad need küpsised kehtivuse 30 päeva pärast. Kui küpsis ei ole veel aegunud ja te külastate teatud lehti meie veebisaidil, saame meie ja konversioonipartner tuvastada, et kasutaja klõpsas reklaamil ja ta suunati meie veebisaidile. Seda saab teha ka mitme seadme puhul. Konversiooniküpsistega saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks ning reklaamil klõpsanud ja konversioonide jälgimise märgendiga meie veebisaidile suunatud kasutajate arvu registreerimiseks.

4.2.2. · Sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Mõned meie veebipõhise teenuse lehed sisaldavad teiste pakkujate (nt Facebooki ja Twitteri) sisu ja teenuseid, mis võivad samuti küpsiseid ja aktiivmooduleid kasutada. Üksikasjalikuma teabe saamiseks sotsiaalmeedia pistikprogrammide kohta lugege jaotist „Sotsiaalmeedia pistikprogrammid“ (vt nr 7).

4.3. Ülevaade meie kasutatavatest turundusvahenditest ja küpsistest.

Pange tähele, et vahendite kasutamise käigus võidakse teie andmeid edastada väljaspool EMP-d asuvatele saajatele, kelle andmekaitse tase ei vasta isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele (nt USA). Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle kohta lugege järgmisi turundusvahendite kirjeldusi:

 • Nimi: Google Analytics
  Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktsioon: kasutaja käitumise analüüs (leheotsingud, külastajate ja külastuste arv, allalaadimised), pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomine sisselogitud Google'i kasutajate seadmepõhise teabe põhjal (seadmeülene jälgimine), pseudonüümsete kasutajate andmete rikastamine sihtmärgiga Google'i pakutav rühmaspetsiifiline teave, uuesti sihtimine, UX-testimine, konversioonide jälgimine ja uuesti sihtimine koos Google'i reklaamidega
 • Nimi: Google Tag Manager
  Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktsioon: veebisaidi siltide haldamine kasutajaliidese kaudu, programmide koodide integreerimine meie veebisaitidele
 • Nimi: Google Ads
  Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktsioon: reklaamide paigutamine, uuesti turundamine, konversioonide jälgimine
  Lisateave on saadaval aadressil https://adssettings.google.com/authenticated

4.4. Küpsiste ja jälgimismehhanismide haldamine

Oma küpsiste ja jälgimismehhanismide sätteid saate hallata veebilehitsejas ja/või meie privaatsussätete juures. Märkus: salvestatud sätted kehtivad ainult kasutatud veebilehitsejas.

4.4.1. · Kõigi küpsiste desaktiveerimine

Kui soovite kõik küpsised desaktiveerida, lülitage need enda veebilehitseja sätetes välja. Pange tähele, et see võib mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

4.4.2. · Mitte tehniliselt vajalike küpsiste ja jälgimismehhanismide sätete haldamine

Meie veebisaite külastades küsitakse teilt küpsiste lehel, kas nõustute kindlate turundusküpsiste või jälgimismehhanismide kasutamisega. Meie privaatsussätetes võite oma nõusoleku millal tahes tulevikku suunatult tagasi võtta või hiljem anda.

5. Google

5.1. Google Maps

See leht kasutab rakendusliidese teel Google Mapsi kaarditeenust. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google LLC serverisse USA-s ja salvestatakse sinna. Selle lehe pakkujal ei ole selliste andmete edastamisel mingit mõju. Google Mapsi kasutatakse meie veebipõhiste pakkumiste atraktiivse välimuse huvides ja selleks, et meie veebisaidil loetletud kohad oleks hõlpsasti leitavad. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Lisateabe saamiseks kasutajaandmete käsitlemise kohta vaadake Google‘i privaatsuspõhimõtteid: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

5.2. Google reCAPTCHA

Teatud juhtudel kasutame ettevõtte Google LLC reCAPTCHA teenust, et tagada kontaktvormide kasutamisel sobiv andmete turvalisus. Eelkõige aitab see eristada, kas vormi täitis inimene või pettuse teel masin- või automaatprotsess. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Selle teenuse käigus saadetakse Google‘ile IP-aadress ja vajadusel muu reCAPTCHA teenuse tagamiseks vajalik teave. Sellel eesmärgil kehtivad Google LLC GDPR-ist kõrvalekalduvad andmekaitse-eeskirjad. Lisateave Google LLC privaatsuspõhimõtete kohta on saadaval siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

5.3. Google‘i veebifondid

See veebisait kasutab kirjatüüpide ühtseks kuvamiseks pakkuja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland veebifonte. Lehele sisenemisel laadib teie veebilehitseja vajaliku veebifondi tekstide ja kirjatüüpide õigesti kuvamiseks oma vahemällu. Selleks peab teie kasutatav veebilehitseja Google‘i serveritega ühenduse looma. See teavitab Google‘it, et meie veebilehele pääseti juurde teie IP-aadressilt. Google‘i veebifontide kasutamine on meie veebipõhiste pakkumiste ühtse ja atraktiivse kuvamise huvides. See kujutab endast meie valdavat õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Kui teie veebilehitseja ei toeta veebifontide kasutamist, kasutab teie arvuti standardkirjatüüpi. Lisateabe saamiseks Google‘i veebifontide kohta vaadake veebilehte https://developers.google.com/fonts/faq ja Google‘i privaatsuspõhimõtteid: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

6. Microsoft Azure'i sisulevivõrk

Kasutame oma siduspakkumise laadimisaegade optimeerimiseks Azure’i sisuedastusvõrgu (Content Delivery Network, CDN) teenuseid. Teenusepakkujad on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ja Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Iirimaa.

Sisuedastusvõrk aitab pakkuda meie siduspakkumise sisu – eriti suuri meediafaile, nagu graafika, tekst või skriptid – geograafiliselt jaotatud serverite võrgu abil kiiremini, lühendades sellega laadimisaegu.

Sisuedastusvõrgu teenuste kasutamine põhineb meie ülekaalukal õigustatud huvil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses meie siduspakkumise tõhusal osutamisel.

Selle töötluse kontekstis edastatakse isikuandmeid USA-sse. Edastamine põhineb Euroopa tüüplepingu tingimustel, milles Microsoft tagab, et ta täidab oma teenuste osutamisel Euroopa andmekaitseseadust.

Lisateavet eraelu puutumatuse kaitse kohta seoses Microsofti sisuedastusvõrgu teenusega saab siit: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Microsofti privaatsuspoliitika leiab siit: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Kasutame oma veebipõhistes pakkumistes erinevate sotsiaalmeediaplatvormide pistikprogramme; igaühte neist kirjeldatakse selles lõigus eraldi. Pistikprogrammi kasutamisel loob teie veebilehitseja otseühenduse vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveritega. Nii saab asjaomane pakkuja teabe, mille teie veebilehitseja on meie veebipõhise pakkumise lehel avanud, isegi kui teil ei ole pakkuja võrgustikus kasutajakontot või te ei ole parasjagu sisse logitud. Logifailid (sh IP-aadress) saadetakse teie veebilehitsejast automaatselt vastava pakkuja serveritesse, kus seda vajaduse korral säilitatakse. Pakkujate peakontorid või nende serverid võivad asuda väljaspool EL-i või EMP-d (nt USA-s). Pistikprogrammid on nende pakkujate sotsiaalmeediavõrgustike sõltumatud laiendused. Niisiis ei ole meil võimu mõjutada seda, millist teavet sotsiaalmeediavõrgustike pakkujad pistikprogrammidega koguvad ja säilitavad. Andmete kogumise ja edasise töötlemise eesmärgi ja ulatuse, teie sellega seotud õigused ning sätete valikud oma eraelu kaitsmiseks leiate vastava sotsiaalmeediavõrgustiku andmekaitseteatest. Kui te ei soovi, et sotsiaalmeediavõrgustike pakkujad selle veebipõhise pakkumisega seotud andmeid enda valdusse saaksid või neid kasutaks, ei tohiks te neid pistikprogramme kasutada.

7.1. Kaheklikilise lahendusega sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Nn kaheklikilise lahendusega kaitseme teie külastusi meie veebisaidil sotsiaalmeediavõrgustike pakkujate standardse salvestamise ja hindamise eest. Kui sisenete meie veebipõhise pakkumise lehele, kus on selline pistikprogramm, on need alguses desaktiveeritud. Pistikprogramme ei aktiveerita enne, kui klõpsate vastaval nupul.

7.2. Facebooki sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Facebooki pakub saidil www.facebook.com ettevõte Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ja saidil www.facebook.de ettevõte Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „Facebook“). Facebooki pistikprogrammide ja nende välimuse ülevaate leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; Facebooki andmekaitsealast teavet leiate siit: http://www.facebook.com/policy7.3. Twitteri sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Twitterit pakub ettevõte Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (edaspidi „Twitter“). Twitteri pistikprogrammide ja nende välimuse ülevaate leiate siit: https://developer.twitter.com/; Twitteri andmekaitsealast teavet leiate siit: https://twitter.com/en/privacy.

7.4. LinkedIni sotsiaalmeedia pistikprogrammid

LinkedIni pakub ettevõte LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland(edaspidi „LinkedIn“). LinkedIni pistikprogrammide ja nende välimuse ülevaate leiate siit: https://developer.linkedin.com/plugin/; LinkedIni andmekaitsealast teavet leiate siit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

See veebipõhine pakkumine kasutab videoplatvormi YouTube, mida pakub ettevõte Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (edaspidi „YouTube“). YouTube on platvorm, mis võimaldab taasesitada heli- ja videofaile. Kui liigute meie pakkumisel vastavale lehele, loob lisatud YouTube‘i failiesitaja ühenduse YouTube‘iga, et video- või audiofaili saaks edastada ja mängida. Selle käigus edastatakse andmed ka Youtube‘ile kui vastutavale organile. Meie ei vastuta selle eest, kuidas YouTube neid andmeid töötleb. Lisateavet kogutud andmete ulatuse ja kogumise eesmärgi, nende edasise töötlemise ja kasutamise ning oma õiguste ja valitavate andmekaitsevõimaluste kohta leiate YouTube‘i privaatsuspõhimõtetest.

9. Välislingid

Meie veebipõhistel pakkumistel võib olla linke veebisaitidele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele, pakkujatele, kes ei ole meiega seotud. Pärast lingil klõpsamist ei ole meil enam mõju klõpsamisega kolmandale isikule edastatud isikuandmete (nt IP-aadressi või saidi veebiaadressi, millel link asus) kogumise, töötlemise ja kasutamise üle, kuna sellega kaob loomulikult meie kontroll nende kolmandate isikute tegevuse üle. Me ei võta vastutust isikuandmete kolmandate isikute poolse mis tahes töötlemise eest.

10. Turvalisus

Meie töötajad ja meie nimel teenuseid osutavad ettevõtted on kohustatud täitma konfidentsiaalsuskohustust ja järgima kehtivaid andmekaitseseadusi. Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta teie andmeid, mida me haldame, eriti nende tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, manipuleerimise, kadumise, muutmise, loata avaldamise või loata juurdepääsu riskide eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga.

11. Kasutaja õigused

Oma õiguste kasutamiseks leiate üksikasjad jaotisest „Kontakt“ (vt nr 13). Meiega kontakteerumisel palume tagada, et teie isikut oleks võimalik üheselt tuvastada.

11.1. Õigus teabele ja juurdepääsule

Teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui jah, on teil õigus juurdepääsule oma isikuandmetele.

11.2. Õigus parandamisele ja kustutamisele

Teil on õigus ebatäpsete isikuandmete parandamisele. Kuni täidetakse seadusest tulenevaid nõudeid, on teil õigus oma andmete täiendamisele või kustutamisele.
See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvete esitamiseks või raamatupidamiseks ja mille suhtes kehtivad seaduses ettenähtud säilitamistähtajad. Kui juurdepääs neile andmetele ei ole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt järgmist).

11.3. Töötlemise piiramine

Kuni täidetakse seadusest tulenevaid nõudeid, on teil õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.

11.4. Andmete ülekandmine

Teile jääb õigus saada meile esitatud andmed struktureeritud, tavapärasel ja masinloetaval kujul või nõuda andmete edastamist kolmandale isikule, kui see on tehniliselt võimalik.

11.5. Õigus esitada vastuväiteid

11.5.1. · Õigus vaidlustada otseturundamist

Teil on ka õigus millal tahes vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel. Pange tähele, et korralduslikel põhjustel võib teie vastuväite aeg kattuda teie andmete kasutamisega juba käimasoleva kampaania raames.

11.5.2. · Vastuväide õigustatud huvil põhinevale andmete töötlemisele

Lisaks on teil õigus millal tahes vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, mis põhineb õigustatud huvil. Lõpetame seejärel teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui tõendame kaalukalt õigustatud huvi, mis ületab teie õigusi.

11.6 .Nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus see nõusolek igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta. Enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise õiguspärasus ei muutu.

11.7. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Kaebuse saate esitada järelevalveasutusele, mis vastutab teie elukoha või elukohariigi või meie eest.

See on: Estonian Data Protection Inspectorate

39 Tatari St., 10134 Tallinn
Telephone: +372 627 4135

E-mail: info@aki.ee
https://www.aki.ee

12. Andmekaitsepõhimõtete muutmine

Jätame endale õiguse oma turva- ja andmekaitsemeetmeid muuta. Neil juhtudel muudame ka oma andmekaitseteadet. Niisiis, pöörake tähelepanu sellele, et andmekaitseteate praegune versioon võib tulevikus muutuda.

13. Kontakt

Kui soovite meiega ühendust võtta, kasutage selleks jaotises „Vastutav töötleja“ esitatud aadressi (jaotis 2).

Oma õiguste kaitsmiseks ja andmekaitseintsidentidest teatamiseks kasutage seda linki:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBEE.

Andmekaitseintsidentidest teavitamiseks kasutage järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection


Isikuandmete töötlemisega seotud soovituste ja kaebuste esitamiseks soovitame teil pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Andmekaitseametnik
Infoturbe ja eraelu puutumatuse osakond (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSAMAA

või
e-posti aadressil: DPO@bosch.com

Viimati uuendatud: 06.07.2022