Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Õigusrikkumise juhtumist teatamine

Õiguskuulekus

Õiguskuulekuse alane kontaktisik


Robert Bosch Baltics

Õiguskuulekuse eest vastutav ametnik

Mukusalas iela 101, Riga

LV-1004, Latvia

Õigusrikkumise juhtumist teatamine

1. Isikuandmete ja teabe kogumine ja töötlemine

Õigusrikkumise juhtumist teatamine vastavale ametnikule on vabatahtlik. Pange palun tähele, et me saame teate vastu võtta ja seda käsitleda üksnes siis, kui te kinnitate, et olete lugenud ja teadmiseks võtnud andmekaitseteatise ja nõustute teadete töötlemisega selles kirjeldatud viisil. Seepärast palume teil anda oma nõusolek, märkides ära ruudu „Olen nõus“, enne kui klõpsate käesoleva andmekaitseteatise allservas nuppu „Jätka“. Seejärel suunatakse teid korrektsete kontaktandmete juurde.

Te saate teate saata ka anonüümselt. Siiski julgustame teid ennast tuvastama. Igal juhul käsitletakse teie poolt edastatud teavet konfidentsiaalsena.

Kui edastate õigusrikkumise juhtumi vastavale ametnikule, siis võtab ta järgmised isikuandmed ja teabe:

• teie nimi ja kontaktandmed (eeldusel, et te ei soovi esitada teadet anonüümselt);

• kas te olete Boschi töötaja;

• Teie poolt teates kirjeldatud isikute nimed ja muud isikuandmed (st ülesannete kirjeldus, kontaktandmed);

• rikkumise kirjeldus, samuti intsidendi asjaolude kirjeldus, sh selle toimumise aeg ja koht, mõjutatud Boschi üksus ja kas juhtkond on intsidendist teadlik;

• mistahes teiepoolsed küsimused.

2. Isikuandmete ja teabe töötlemine ja säilitamine

Kõik teie poolt juriidilisele ametnikule edastatud isikuandmed ja teabe võib salvestada BOSCH COMPLIANCE HOTLINE andmebaasis. BOSCH COMPLIANCE HOTLINE pakub Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (“BOSCH”). Andmebaasi, milles teie poolt edastatud isikuandmeid ja teavet hoitakse, haldab ja hoiab käigus NAVEX Global Inc., 6000 Meadows Road, Suite 200, Lake Oswego, OR 97035, USA (“NAVEX Global“). NAVEX Global hoiab andmebaasi käigus LRN Corporation, 1100 Glendon Avenue, Suite 700, Los Angeles, CA 90024, USA (“LRN“) nimel, mis omakorda tegutseb BOSCHi nimel.

LRN ja NAVEX Global järgivad nn varjupaiga printsiipi, mis tagab isikuandmete USAsse kandmise puhul Euroopa Liidus tagatud andmekaitse taseme. Varjupaiga printsiibiga võite tutvuda siin

3. Ligipääs isikuandmetele ja teabele

Teie teate käsitlemise eesmärgil võib isikuandmetele ja teabele ligi pääseda, neid käsitleda ja kasutada pädev juriidiline ametnik, Õiguskuulekuse komitee, samuti selle personal NAVEX Global tehniline personal ja pädevad osakonnad, keda kaasab õiguskaitseametnik või Õiguskuulekuse komitee.

Isikuandmeid ja teavet võib avaldada ka politseile ja/või teistele õiguskaitse- ja järelvalveorganitele.

Vastavad organisatsioonid, mis isikuandmeid ja teavet töötlevad, võivad asuda USAs või mõnes teises riigis, mis ei paku samaväärset andmekaitset kui Euroopa Liit.

Pange tähele, et iga isikut, keda te oma teates õiguskaitseametnikule nimetate, võidakse sobival ajal informeerida teate esitamise faktist. Teie isikut ei avaldata. Küll aga saab iga teie teates mainitud isik taotleda teiepoolse asjaolude kirjelduse korrigeerimist.

4. Isikuandmete ja teabe säilitamine

Isikuandmeid ja teavet, mida te esitasite, säilitatakse nii kaua, kuni see on vajalik teie teabe käsitlemiseks (sh mistahes uurimine pädeva osakonna poolt) või, kui see osutub vajalikuks, siis nii kaua, kuni need on vajalikud sanktsioonide algatamiseks või kuni isikuandmete ja teabe alleshoidmine seadusega nõutav.

5. Piiratud kasutamine - ilma eriolukordadeta!

Pange tähele, et õiguskaitseametnikuga tuleks ühendust võtta üksnes õigusrikkumise juhtumitest teavitamiseks. Hädaolukordades, või kui vajate abi mingi muu juhtumiga seoses kui õigusrikkumine, leiate pädeva kontaktisiku Boschi veebilehelt või Bosch Global Netist.