Selle veebilehe kõikide omaduste kasutamiseks on vaja kasutada küpsiseid. Aktiveerige küpsised ja värskendage oma veebilehitsejat. Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile küpsiste haldamise dialoog.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid lehe funktsionaalsuse ja mugavuse tagamiseks ning statistika kogumiseks. Soovi korral saate seadeid igal ajal muuta. Selleks klõpsake suvandil „Muuda seadeid“. Kui nõustuste küpsiste kasutamisega, siis klõpsake „Jah, nõustun“. Meie privaatuspoliitika

 

Äritegevuse koodeks
Õiguskuulekuse põhimõtted

Õiguskuulekuse kontaktisik


Robert Bosch Baltics

Õiguskuulekuse eest vastutav ametnik

Mukusalas iela 101, Riga

LV-1004, Latvia

Äritegevuse koodeks

Äritegevuse koodeksi tutvustus

Robert Bosch GmbH juhatuse esimehelt Volkmar Denner

Oma algusest peale 1886. aastal Robert Boschi asutatud „Peemehaanika ja elektritööde töökojana“ on Bosch Groupist saanud üks juhtivaid globaalseid tehnoloogia ja teenuste pakkujaid. Kogu tema ajaloo vältel on firmat juhtinud selle asutaja väärtused ja eetika. Nende hulka kuulub ka legaalsuse põhimõte, mis kohustab kõiki meid järgima õiguskuulekust ja seadusi neis riikides, kus me tegutseme.

1921. aastal kirjutas Robert Bosch ise: „Pikas perspektiivis on aus ja õiglane äri alati kõige kasumlikum. Ärimaailm hindab sellist lähenemist tegelikult märksa kõrgemalt kui üldiselt arvatakse.“ Need sõnad väljendavad veendumust, millele oleme samavõrd kindlad ka tänapäeval: veendumust, et usaldusväärsus, usutavus ja eriti seaduslikkus on meie äriedu asendamatuks osaks.

Selline kindlus ühendab kõiki Boschi töötajaid kogu maailmas, olenemata riigipiiridest ja kultuurilisest mitmekesisusest. Seaduslikkus on üks meie ettevõtte põhiväärtusi ning meile kui juhatuse liikmetele ülima tähtsusega. Me eeldame, et kõik meie töötajad järgivad kõigi seadusnõuete range järgimise põhimõtet. Seaduserikkumisi meie firmas ei sallita. See kehtib ilma eranditeta.

Selle põhimõtte demonstreerimiseks oleme oma seisukohad seadusnõuete ja eetiliste küsimuste suhtes kokku võtnud. Selle juhendi oleme Äritegevuse koodeksi näol teinud kättesaadavaks kõigile töötajatele. See peab sõnastama põhistandardid, millest püüame oma töös kinni pidada ja see peaks olema juhiseks äritegemisele “Boschi moodi“. Kui te kunagi kahtlete, milline peaks olema õige otsus, või kas langetatud otsus oli õige, siis soovitame teil nõu pidada oma juhiga, teie riigis määratud õiguskuulekuse eest vastutava ametnikuga või juriidilise osakonnaga.

Koos kanname vastutust meie firma maine eest. See Äritegevuse koodeks ja Boschi põhiväärtused on tugevaks aluseks meie äriedule nii olulise usalduse loomisel.