Otse põhisisu juurde
Bosch Eestis

Õiguslik teave

Robert Bosch OÜ õiguslik teave

© Autoriõigus

Kõik õigused kaitstud. Tekst, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videod, samuti nende paigutus on Boschi veebilehtedel kaitstud autoriõiguste ja muude äriliste kaitseõigustega. Nende veebilehtede sisu ei või kopeerida, levitada, muuta ega teha ärilistel eesmärkidel kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Lisaks leidub mõnedel Boschi veebilehtedel pilte, millele laienevad kolmandate isikute autoriõigused.

Kaubamärgid

Kui pole sätestatud teisiti, on kõik kaubamärgid Boschi veebilehtedel kaitstud kaubamärgiseadusega. Eeskätt kehtib see Boschi kaubamärkidele, nimesiltidele, ettevõtte logodele ja embleemidele. Meie lehtedel kasutatavad kaubamärgid ja disainielemendid on Robert Bosch GmbH, Saksamaa, intellektuaalne omand.

Lahtiütlus

Need veebilehed koostati maksimaalse hoolikusega. Sellele vaatamata ei saa tagada neil leiduva teabe täpsust või õigsust. Bosch ei vastuta ühegi kahjumi ega kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt nende veebilehtede kasutamisest, kui see pole tekitatud tahtlikult või Boschi raske hooletuse tõttu. See veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida peavad kolmandad isikud, kelle üle Boschil puudub kontrollisuhe. Robert Bosch OÜ ei võta mingit vastutust selliste lehtede korrektsuse ja ajakohasuse tagamise eest. Bosch ei vastuta teiste veebilehtede sisu eest ja pakub linke üksnes teenusena meie kasutajate jaoks. Linkimine ja teiste veebilehtede külastamine Robert Bosch OÜ veebilehe kaudu toimub seega täielikult kasutaja omal vastutusel.

Litsentsimine

Boschi veebilehel leiduv intellektuaalne omand, näiteks patendid, märgid ja autoriõigused, on kaitstud. Need veebilehed ei anna litsentsi Bosch Groupi (Boschi) ettevõtete või kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks.

Vaidluste veebipõhine lahendamine (ODR)

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise (ODR) kohta: Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks. See platvorm on mõeldud veebipõhise müügi ja teeninduslepingutega seotud lepingulisi kohustusi puudutavate vaidluste kohtuvälise lahendamise lihtsustamiseks.

Platvormi leiate aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Me ei sõlmi kohtuväliseid kokkuleppeid tarbijate vahekohtutes.