Otse põhisisu juurde
Bosch Eestis

Andmekaitset puudutav teave Bosch Eesti kanali kohta Facebookis

Andmekaitset puudutav teave

Robert Bosch OU tänab teid oma Facebooki-lehe (edaspidi ka: fännileht) külastamise ja meie firma vastu huvi tundmise eest.

Teie isikuandmete kaitsmine nende töötlemisel on meie jaoks oluline. Me töötleme isikuandmeid, mis on kogutud siis, kui te külastate meie fännilehte, konfidentsiaalselt ja ainult kooskõlas õigusaktidega.

Vastutav töötleja, privaatsuspõhimõtted ja andmekaitse

Vastutavad töötlejad, kes tegelevad teie andmete töötlemisega seoses meie fännilehega, on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa, ja Robert Bosch OU, Kesk tee 10 Jüri alevik, Rae vald Harjumaa 75301, Estonia.

Facebooki privaatsuspõhimõtted leiate siit. Põhimõtted sisaldavad teavet ka selle kohta, kuidas Facebookiga ühendust võtta, kui teil on mis tahes küsimusi andmete kaitsmise kohta.

Meie andmekaitset puudutav teave leiate siit. Kui teil on mis tahes küsimusi selle kohta, kuidas me teie andmeid kaitseme, võite te meile ka kirjutada aadressil rbee@lv.bosch.com või helistada numbril +372 600 7877.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Andmete töötlemine Facebooki poolt

Facebook töötleb teie isikuandmeid, kui te külastate meie fännilehte. Täpsema teabe saamiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid Facebook töötleb ja millised andmekaitset puudutavad õigused teil Facebooki suhtes on, vaadake palun eespool nimetatud Facebooki privaatsuspõhimõtteid. Me ei saa mõjutada seda, kuidas Facebook isikuandmeid töötleb.

Boschi korraldatud Facebooki võistlustel osalemisega kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitika tingimustega ja nõustun võidu korral auhinna saamiseks oma isikuandmete edastamise ja töötlemisega.

Seaded ja juurdepääs statistilistele andmetele

Facebook võimaldab meil teha oma fännilehel järgmisi seadistusi ja annab meile juurdepääsu järgmistele andmetele.

  • Me saame valida sihtgrupi, kellele on meie Facebooki fännileht ja sellel avaldatud postitused mõeldud. Seadistusi tehakse üldiste parameetrite (nt vanuserühm, keel, piirkond, huvid) põhjal, mis võimaldab meil suunata oma sisu konkreetsetele rühmadele. Nende seadistuste põhjal, mida Facebook meil teha võimaldab, ei ole võimalik suunata sisu konkreetsetele inimestele ega neid tuvastada.
  • Facebook annab meile juurdepääsu statistilistele analüüsidele, mis annavad teavet meie fännilehe kasutamise kohta. Analüüsid, millele meil on juurdepääs, ei võimalda eraldi analüüsida konkreetsete inimeste surfamisharjumusi. Meil on juurdepääs ainult koondandmetele (näiteks külastuste, meeldimiste ja jälgijate arv, piirkond, vanuserühm, sugu), mis annavad meile teavet oma klientide ja meie fännilehe kasutamise kohta. Täpsemat teavet Facebooki poolt antava statistika kohta leiate siit.

Me ei saa mingil muul viisil mõjutada seda, kuidas Facebook andmeid töötleb. Me töötleme neid andmeid selleks, et avaldada oma fännilehel kohasele sihtrühmale suunatud sisu ning mõista paremini ja optimeerida meie fännilehe kasutust.

Vahendid, mida me kasutame teiega suhtlemiseks

Te võite meile saata Facebooki kaudu sõnumeid. Kui te saadate meile Facebookis sõnumi, saame me Facebookilt järgmised andmed.

  • Saabuv sõnum
  • Nimi
  • Profiilipilt
  • Manused
  • Häälsõnumid

Nende andmete töötlemine võimaldab meil töödelda teie päringut ja pakkuda teile tuge (te võite meile fännilehe kaudu saata näiteks küsimusi meie toodete kohta, millele me seejärel vastame). Me kasutame neid andmeid ka koondatud ja anonümiseeritud kujul, et mõista paremini, kuidas meie fännilehte kasutatakse. Seoses sellega saame me analüüsida, millised inimrühmad (nt lõppkliendid, eraisikud, töötajad) millistes riikides ja millises keeles kasutavad meie fännilehel pakutavaid suhtluskanaleid. Töödeldavad isikuandmed kustutatakse hiljemalt 180 päeva möödudes teie sõnumi saamisest.

Me edastame teie esitatud isikuandmed Boschi kontserni kuuluvale juriidilisele isikule, kes tegeleb teie päringu töötlemisega (näiteks kui teie päring puudutab mõnd toodet, mida levitab mõni teine Boschi kontserni kuuluv juriidiline isik). See Boschi kontserni kuuluv juriidiline isik võib asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul edastame me teie isikuandmed vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda nn kolmandates riikides. Seejuures tagame me enne edastamist, et seal on olemas piisav andmekaitse tase. Teil on õigus saada ülevaade kolmandates riikides asuvatest vastuvõtjatest ja piisavat andmekaitse taset tagavate spetsiaalselt kokku lepitud tingimuste eksemplar. Selleks kasutage palun kontaktandmeid, mis sisalduvad meie eespool nimetatud andmekaitset puudutavas teabes.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) või olemasolev lepinguline suhe (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b).

Teie poolt meile Facebooki kaudu saadetavaid sõnumeid töötleb ka Facebook. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas Facebook andmeid töötleb, leiate eespool nimetatud Facebooki privaatsuspõhimõtetest.

Muu teave ja teie õigused

Muud teavet teie andmete töötlemise ja õiguste kohta leiate meie eespool nimetatud andmekaitset puudutavast teabest. Sealt saate teada ka seda, kuidas meiega ühendust võtta, kui te soovite saada teavet oma isikuandmete kohta, juurdepääsu neile või teatada isikuandmetega seotud rikkumisest.